Giới Thiệu

Đang cập nhật

Thông Tin Chi Tiết

  • Japan - Nhật

Bản Đồ

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà Hàng Lân Cận

Mochi Mochi

Lầu 3 LoTTe Mart, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

3 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Hot Dog Tâm Lợi

Lầu 3 LoTTe Mart, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

1 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Food Court

Lầu 3 LoTTe Mart, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

1 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

BR Kem

Lầu 3 LoTTe Mart, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

1 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

H2O & ICE

Lầu 3 LoTTe Mart, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

5 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Lotteria

Lầu 1, LoTTe Mart Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

1 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Pizza Hut - Lotte Mart Nguyễn Hữu Thọ

469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Gloria Jeans Coffee

469 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, PMH, Quận 7, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Next

Next

Next