Giới Thiệu

Đang cập nhật

Thông Tin Chi Tiết

  • Korea - Hàn

Bản Đồ

QHoa

Famous Japanese Cream Puff

426 lượt xem người thích0 bình luận

The green tea flavor is good. This is one of my favorite snacks. For after school snacks, I usually have several small cream puff but at Beard PaPa's, they make them quite large. One piece can fill me up for the afternoon snacks

Đang cập nhật

Nhà Hàng Lân Cận

Nhà Hàng Lẩu & Hải Sản Yeebo (Di Bửu)

1 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

16 Thích7 Cảm nhận0 Check-in

Ajisen Ramen - Vincom Center

Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Bread Talk - Vincom Center

Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Carl's Jr. Hamburger - Vincom

Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Carline Chocolates - Vincom Center A

Vincom Center A, 171 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích1 Cảm nhận0 Check-in

Coca Suki - Vincom Center A

Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích1 Cảm nhận0 Check-in

Con Gà Trống Express - Vincom A

Vincom Center A, 171 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

HighLands - Vincom

Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích1 Cảm nhận0 Check-in

Next

Next

Next