Giới Thiệu

McDonald's Đầu Tiên Tại Việt Nam

Thông Tin Chi Tiết

  • Vietnam - Nam, Trung

Bản Đồ

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Nhà Hàng Lân Cận

Mc Donald's

2-6 Bis Điện Biên Phủ, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Gà Rán Popeyes

23 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Trung Nguyên

58/29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

1 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Vòng Xoay

58/31 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Hồ Chí Minh

1 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Quán Ăn 16

16 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Phở Loan - Mai Thị Lựu

104 Mai Thị Lựu, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

M & F Music And Friend

75/1 Mai Thị Lựu, Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Gà Rán Popeyes

58/13 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Next

Next

Next