Giới Thiệu

Đang cập nhật

Thông Tin Chi Tiết

  • Itali - Ý

Bản Đồ

CeeTee

Good old Haagendazs Ice Cream

610 lượt xem người thích0 bình luận

New location just opened in Phu My Hung across the street from Saigon South International School. The classic rhum raisin is still my favorite.

Đang cập nhật

Nhà Hàng Lân Cận

Nam Hải Seafood

SD5-1 Nguyễn Đức Cảnh, Block 19-2 Parkview, PMH, Quận 7, Hồ Chí Minh

5 Thích2 Cảm nhận0 Check-in

Baskin Robbins Ice Cream

SB 5 Nguyễn Đức Cảnh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

3 Thích1 Cảm nhận0 Check-in

Domabem Sgreen Golf Cafe

Nguyễn Đức Cảnh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Lá Chuối

SA-1 CC Mỹ Phát, Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7, Hồ Chí Minh

1 Thích1 Cảm nhận0 Check-in

Gia Phú Mỹ

135 Nguyễn Đức Cảnh, Tân Phong, PMH, Quận 7, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Nhà hàng Thảo Li

179-181-183 Grand View C, Nguyễn Đức Cảnh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Oishii Sushi

SC 3 Mỹ Phát, Nguyễn Đức Cảnh, PMH, Quận 7, Hồ Chí Minh

1 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

HealThy Drink

57K Mỹ Khánh 4, Khu PMH, Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7, Hồ Chí Minh

0 Thích0 Cảm nhận0 Check-in

Next

Next

Next